TFG ลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

25 มกราคม 2560

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป หรือ TFG ผู้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารครบวงจร ร่วมบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการ“เพื่อนช่วยเพื่อน”

อ่านต่อ
CUVC 2015
27 เมษายน 2558